Všechno, co byste měli vědět o klíšťatech. Mapa výskytu, aktivity, odkaz a adresa laboratoře.

POZOR, DŮLEŽITÉ INFORMACE! Klíšťata číhají všude – v lesích, na loukách, v zahradách i městských parcích. Až 20% jich přenáší na člověka některou ze závažných nemocí. Riziko infekce a nákazy můžete snížit na minimum, pokud budete vědět, jak se chránit a co dělat v případě, že se vám klíště přisaje na tělo.

 

Na jaře začínají být klíšťata aktivní. Letos můžeme opět očekávat jejich masivní výskyt. Klíšťata jsou všude kolem nás –  v lesích, na loukách, v zahradách i městských parcích.  Pomalu se už stěhují i do vyšších nadmořských výšek, kde dříve nebývali. Až 20 % těchto malých parazitů přenáší na člověka některou ze závažných nemocí. U téměř 40 % lidí se neobjeví typické příznaky onemocnění a neodhalená nemoc tak přechází do dalších fází, kdy je jen těžko léčitelná.

Jak minimalizovat riziko přenosu infekce klíšťaty:

1. Být dobře informován

O předpovědi aktivity klíšťat získáme přehled na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU). Termín „aktivita klíštěte“ lze zjednodušeně popsat jako podíl klíšťat, která jsou připravena k napadení hostitele, na celkové populaci klíštěte v dané lokalitě. To znamená, že čím větší je počet takto „aktivních“ klíšťat, tím vyšší je i prezentovaný stupeň rizika napadení klíštětem.

Mapa: Klíšťová encefalitida, % pozitivních klíšťat podle okresů.
Mapa: Klíšťová encefalitida, % pozitivních klíšťat podle okresů.

O riziku setkání s infikovaným klíštětem získáme informace  na portále kliste.cz, kde jsou zveřejněny přehledy výskytu infikovaných klíšťat v jednotlivých krajích a okresech, a grafy zobrazující výskyt různých patogenů přenášených klíšťaty v jednotlivých letech, které byly vypracovány  na základě vyšetření 7000 klíšťat v laboratoři biotechnologické společnosti Protean s.r.o.

Pro detailní přehled o místech, odkud pocházejí infikovaná klíšťata, byla připravena interaktivní mapa zobrazující výskyt infikovaných klíšťat na území ČR.

Mapa: Borrelie, % pozitivních klíšťat podle okresů.
Mapa: Borrelie, % pozitivních klíšťat podle okresů.

2. Dodržovat preventivní opatření

Pro výlety do přírody zvolit vhodný oděv a obuv, používat repelenty, prohlédnout se co nejdříve po návratu domů, vyklepat oděv, vyčesat psa.

3. Pokud si najdeme klíště, zvolit správný postup jeho odstranění

Klíště, jako každý jiný živočich žijící na povrchu, potřebuje dýchat vzduch. Přisáté klíště proto v žádném případě nezabíjejte pomocí jakýchkoliv olejů či mastí, které ho udusí. Ani klíště nemačkejte. Může totiž vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy. Nejbezpečnější způsob odstranění klíštěte je za pomoci speciální pinzety nebo karty se zářezy, která klíště pevně podebere a vytáhne bez rizika rozmáčknutí a vytlačení obsahu střev do rány. Místo zákusu poté vydesinfikujte běžným desinfekčním prostředkem. Klíštěte se nedotýkejte holýma rukama, mohlo by dojít k přenosu nákazy.

4. Zjistit riziko přenosu infekce

Vyšetření klíštěte umožní velmi rychle určit riziko nákazy a přijmout preventivní opatření k zabránění rozvoje onemocnění.

Klíště stačí zabalit do igelitového sáčku (může být živé či mrtvé i ošetřené desinfekcí) a odeslat do některé ze specializovaných laboratoří. Při pozitivním výsledku je nutné co nejdříve konzultovat další postup s lékařem.

Pro urychlení celého procesu zavedli v laboratoři biotechnologické společnosti Protean s.r.o. on-line objednávku a dobu dodání výsledků do tří pracovních dnů. V urgentních případech je možno provést expresní vyšetření do 1 dne. K dispozici je také telefonická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Na portále www.kliste.cz se můžete informovat nejen o výskytu infikovaných klíšťat, ale i o prevenci, průběhu a léčbě nemocí přenášených těmito parazity.

  • Adresa laboratoře:
  • Protean s.r.o.
  • Dolní 2102/2
  • 370 04 České Budějovice
  • +420 724 731 832 +420 380 120 427
  • laborator@kliste.cz