Středověký šerm dlouhým mečem

šerm dlouhým mečem - škola šermu Digladior
zakladatel školy šermu Digladior - Dalibor Belfin
Dalibor Belfín

Celá řada bojových sportů a dovedností je v naší společnosti již hluboce zakořeněná. Mnoho lidí se věnuje úpolovým sportům. Nabídka je široká a není problém se jim věnovat jen rekreačně, nebo se v nich naopak zcela realizovat i na vrcholové sportovní úrovni.

Na rozdíl od asijských bojových umění, která si často udržela kontinuitu od středověku až do současnosti, došlo u středověkých evropských bojových dovedností ke ztrátě kontinuity. Evropská mentalita totiž není tak tradicionalistická a celkem ráda mění staré věci za nové. Šerm dlouhým mečem, který se prokazatelně používal od konce 14. století až do století 16., byl tak zcela zapomenut.

ylo tedy zapotřebí dobové techniky šermu znovu oživit. Naštěstí existuje dochovaná celá řada středověkých knih o šermu, takzvaných Fechtbuchů. Mnohaleté úsilí celé řady lidí nakonec přineslo své plody, a tak již máme poměrně plastickou představu o tom, jak se ve středověku dlouhým mečem šermovalo. Vždy to bude ale jen naše představa a naše interpretace dochovaných textů. Nikdy nebudeme mít možnost se setkat s opravdovým středověkým mistrem a své poznatky porovnat s jeho učením. Podle otce tohoto šermířského systému dnes říkáme šermu dlouhým mečem Lichtenaues Kunst des Fechtens.

škola evropských bojových umění Digladior - zápas
evropský zápas – Ringen

Kromě šermu mečem byl v Evropě ve středověku hojně rozšířený i zápas zvaný Ringen. Jednalo se o boj buď zcela beze zbraně, nebo se v něm řešilo co dělat, pokud bojovník během souboje o zbraň přijde, popřípadě pokud se vzdálenost soupeřů zkrátila natolik, že použití zbraní už nebylo efektivní a výhodnější bylo zbraň zahodit a přejít do zápasu.

V posledních desetiletích u nás hojně rostl zájem o historický šerm, vystoupení na hradech a zámcích, či setkávání lidí zajímajících se o rekonstrukci hmotné kultury různých historických období. Díky tomu se u nás objevily první školy historického šermu, které nabízí výuku bojových umění v pravidelných kurzech, nebo jednorázových seminářích. V současné době však šerm už není jen zábavou pro lidi zajímající se o historii. Borek Belfín, zakladatel školy evropských bojových umění Digladior, k tomu říká: „Frekventanti našich kurzů jsou dnes pestrou směsicí. Najdete u nás lidi zajímající se o tzv. živou historii, profesionální šermíře, ale největší skupinu dnes tvoří lidé, kteří berou šerm jen jako příjemnou a zajímavou sportovní aktivitu.“

škola evropských bojových umění Digladior
turnaje v šermu dlouhým mečem tzv. Federschwertem

Pro ty, kteří mají ambici využít dovednosti získané v nějaké škole šermu, je tu pak možnost zúčastnit se některého z turnajů. Dnes jich je už jen v ČR pořádáno několik do roka, a komu by byla účast na domácích turnajích málo, může směle vyrazit na turnaje pořádané po celé Evropě i v zámoří.

Více informací o dnešní výuce středověkého šermu najdete na stránkách školy www.digladior.cz.