Rekvalifikační kurzy hradí úřady práce. Můžete ušetřit a získat snadněji novou práci.

Nemůžete z jakéhokoliv důvodu sehnat práci v oboru, ve kterém jste dosud mnoho let pracovali? Nebo chcete úplně změnit profesi či si doplnit vzdělání, protože třeba není o tu vaši na trhu práce až takový zájem? Řešením mohou být rekvalifikační kurzy, které si buď zaplatíte sami, nebo vám je uhradí úřad práce. Musíte o této možnosti ale vědět, praxe je spíše taková, že úředníci vám tuto možnost sami nenabídnou.

 

Šanci uspět na trhu práce dnes mají především řemeslníci, kterých je velký nedostatek a i v budoucnu budou velmi žádaní. Rekvalifikační kurz můžete ale absolvovat i v jiných oborech, například IT. Lidem evidovaným úřadem práce je navíc hradí stát.

„Kvalifikovaní řemeslníci jsou velmi žádaní jak přímo od zákazníků, tak i od zaměstnavatelů. Na pracovním trhu působí řada řemeslníků, kteří sice zvládají své řemeslo, ale nemají k tomu žádný doklad o vzdělání, z různých důvodů se nevyučili. Přesto jsou ve svém oboru dobří, ale uvědomují si svůj hendikep a nevědí, jak ho napravit. Jiný řemeslník chce rozšířit nabídku svých pracovních kvalifikací nebo zcela změnit své profesní zaměření, ale pochopitelně nechce kvůli tomu znovu chodit do školy. Právě v takovýchto případech nabízí naše škola řešení,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Nedostatek řemeslníků v Česku se neustále prohlubuje. I to má vliv na rostoucí zájem právě o řemeslné rekvalifikační kurzy. „Naše škola nabízí kurzy zakončené zkouškou a osvědčením pro celou řadu profesních kvalifikací – například topenář, malíř, kamnář, květinář nebo lakýrník. Doklad o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat určité povolání. Za určitých podmínek lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat i závěrečnou zkoušku v daném oboru a tím získat i výuční list,“ doplnil Petr Dvořák z úseku Celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole Jarov.

Kdo se může rekvalifikačního kurzu zúčastnit, kolik stojí a kolik zabere času?

Každý, komu už bylo 18 let a má dokončeno základní vzdělání. Rekvalifikační kurzy stojí zpravidla od 10 do 30 tisíc korun. O příspěvek nebo úhradu celého kurzovného je možné požádat úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče. Stát totiž platí rekvalifikační kurzy lidem, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Délka kurzů samozřejmě závisí na zvoleném oboru, pohybuje se většinou kolem 150 hodin.

Jak zvolit správné zaměření kurzu?

Pokud o rekvalifikačním kurzu uvažujete, je lepší se nejdříve poradit s odborníky. Ti navíc uchazečům poradí i s administrativou a s případnou žádostí o příspěvek na kurz. Na školách, kterých tuto možnost nabízejí, mají většinou lidi, na které je možné se obrátit. Poradit a předat zkušenosti z praxe také mohou přímo učitelé odborného výcviku na vybraných školách.

TIP na školu, která pořádá rekvalifikační kurzy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JAROV, www.skolajarov.cz