Víte, kdy se v domech poprvé rozzářil vánoční stromek a co pak bylo dál?

Ve všech českých rodinách se o vánocích strojí stromeček, ale málokdo ví, jak a kdy se k nám tato krásná tradice dostala a zabydlela se v našich domovech. Jaký je „životní“ příběh vánočního stromu a kdy se poprvé rozzářil uvnitř našich domů, na náměstích a návsích?

Tradice dávat si na různá místa v domě větve z jehličnatých stromů je hodně stará a velmi podobná u všech evropských národů. Lidé věřili, že je jehličnany ochrání od všeho zlého.

_DSC0203_U_low

Vánoční strom, jak ho známe dnes, k nám přišel pravděpodobně z Německa. První zpráva o osvětleném vánočním stromku se našla v kronice města Brém (Bremen). V roce 1570 tam v cechovní budově ozdobili jedli datlemi, sladkostmi a papírovými květinami. Tehdy se u ní sešly děti cechovních řemeslnických mistrů. Podobné záznamy z 16. a 17. století se našly i v kronikách dalších německých a švýcarských měst.

Uběhlo ještě přes 70 let, než se ve Štrasburku rozsvítil první vánoční stromek v soukromém domě. Zpráva o této události se našla v kronice a je datovaná rokem 1642. Tento zvyk se začal v 17. a 18. století šířit na německém území od města k městu. O Vánocích si stromek do svého domu dávali měšťané a vysocí úředníci. Do aristokratických paláců a knížecích dvorů se kupodivu dostal až o desítky let později. První vánoční stromek rozsvítili na rakouském císařském dvoře roku 1816.

Celé 19. století se tato tradice vánočních stromků šířila napříč Evropou a dostala se do Ameriky a dalších zámořských zemí. Stromek zdobil šlechtické zámky, ale i kostely, školy a hostince.

Obecnějšímu rozšíření vánočního stromku jako svátečního symbolu pomohla německo-francouzská válka (1870-1871). Na Štědrý večer této válečné zimy byly na přání aristokratických vojenských velitelů rozsvíceny vánoční stromy ve vojenských lazaretech, ubytovnách i v zákopech. Záměrem bylo vyvolat pocit domova, rodiny, iluzi míru. Stejně to bylo i za první a druhé světové války.

_DSC01472_U_low

Z Německa se pak tradice vánočního stromku přenesla i do slovanských zemí. Poprvé se u nás objevil pravděpodobně v roce 1820 a byl tehdy ozdobou jednoho šlechtického paláce v Praze.

Ve 40. letech 19. století už se stromeček zdobil ve většině českých měšťanských rodin. O dvacet let později si ho začali dávat do svých chalup i obyvatelé našeho venkova. Stromky se zavěšovaly u stropu nebo stály na stole v jizbě.

Dnes je u nás ve městech i obcích zvykem stavět ozdobený a svítící vánoční strom na náměstích a návsích. Stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích se v evropských zemích začalo po první světové válce. První veřejný vánoční strom u nás byl postaven v Plzni roku 1925. Tuto zvyklost pak za doby první republiky přijala další města a vesnice a tato tradice se dodržuje dodnes. Její součástí jsou různé kulturní programy a veřejné charitativní sbírky.