POZVÁNKA na zámek Ctěnice

Výstava „Cukráři a cukrárny“ (potrvá do 1. března 2015) zachycuje stručnou historii cukrářského řemesla a je první z dlouhodobého cyklu výstav, které budou navazovat na stálou expozici ze sbírek Muzea hlavního města Prahy umístěnou v zámku Ctěnice „Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování od středověku po současnost“.

Lidé mají rádi sladkosti od nepaměti, a tak je zajímavé připomenout si historii a výrobou čokolády, nugátu, marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny.

Již od středověku vzkvétalo na našem území pekařství a perníkářství, sladkosti se vyráběly převážně k nejrůznějším svátečním dnům v roce. V 15. století najdeme v Praze pekaře, koláčníky, kobližníky, mazanečníky a oplatečníky.

Cukrářské řemeslo se oddělilo od perníkářů a pekařů v  druhé polovině 16. století a v Praze se v té době nacházelo 14 cukrářů. Organizovaný cukrářský cech vznikl v Praze na počátku 17. století, po roce 1620 byl zrušen a znovu obnoven byl až v roce 1724. Roku 1859 byly cechy v českých zemích zrušeny a jejich nástupci se stala společenstva. Jednou z hlavních náplní společenstva cukrářů byla výchovná činnost jak mladých cukrářů, tak širšího okruhu odborníků, pro které vydávali časopisy a publikace.

Na začátku 20. století bylo na našem území mnoho cukrářských výroben, které dosahovaly vysoké odborné úrovně. Jména firem jako Myšák, Štěrba, Dejmal, Pechek, Štaft a publicistů odborné literatury, Hlavsy a Reimana, byla uznávaná nejen u nás, ale i daleko za hranicemi. V té době patřilo české cukrářství mezi nejlepší v celé Evropě. Tento stav se udržel až do 2. světové války, kdy byla činnost cukrářských provozoven omezena nedostatkem kvalitních surovin, stagnací výroby a odchodem kvalitních odborníků. Po roce 1948 byly prakticky všechny cukrářské výrobny znárodněny, což vedlo ke snížení úrovně celého oboru.

Převrat ve výrobě cukrovinek znamenalo rozšíření čokolády. A právě cestu čokolády do Evropy zaznamenává ručně malovaná interaktivní světelná mapa světa z r. 1517, doplněná o cestu Hernána Cortése z roku 1521. Barevné světelné trasy zobrazují stěžejní cesty velkých objevitelů, jako byl Marco Polo, Vasco da Gama a Kryštof Kolumbus, který se již také seznámil s čokoládou, ale jako první ji do Evropy přivezl právě Cortés, který roku 1521 dobyl aztécké město Tenochtitlán.

Součástí výstavy je také ruční stoj na výrobu zmrzliny, skleněná máselnice, tvořítko na sněhové koule a mnoho dnes již zapomenutých cukrářských nástrojů, nádob, forem a nejroztodivnějších tvořítek, které patřily do zařízení cukrárny, výrobny i prodejny. Tyto exponáty jsou zapůjčeny z putovní výstavy Historické cukrárny autorů Petra Lukase a Jana Marouška.

ct

V doprovodných programech během konání výstavy od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015 se představí známí výrobci cukrovinek, a především si budou moci dětští i dospělí návštěvníci výstavy sami vyzkoušet svou zručnost při výrobě sladkostí i poznat různé výrobní postupy.

 

Informace najdete na:

http://www.muzeumprahy.cz/cukrari-a-cukrarny/

 

Adresa:

ZÁMECKY  AREÁL  CTĚNICE / MUZEUM  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY

Bohdanečská 259/1, 190 17   Praha 9 – Vinoř