Nová metoda hemodialýzy

Selhání ledvin může mít mnoho příčin a trpí jím většinou lidé starší 65 let. Ti tvoří více než polovinu všech pacientů. Jsou to často dlouholetí diabetici, lidé s vysokým krevním tlakem nebo ti, jimž selhaly ledviny vinou zánětlivého či vrozeného onemocnění.

 

Když ledviny stávkují…

Život pacientů se selháním ledvin je provázen řadou akutních a chronických komplikací.  Akutními rozumíme pokles krevního tlaku, křeče, zvracení a slabost. Mezi chronické komplikace patří onemocnění srdečně cévního systému – ischemická choroba srdeční, selhání srdce či mozková mrtvice. Pokud ledviny již nejsou schopny plnit svou funkci, je nutné zahájit léčbu, tzv. hemodialýzu. Ta odstraní z krve odpadní látky.

 

Nejmodernější přístroje

Pozornost lékařů se zaměřuje na zkvalitnění života pacientů. Stejný cíl má i největší poskytovatel dialyzační péče v České republice, společnost Fresenius Medical Care. Provozuje dialyzační střediska NephroCare, kterých je v současné době dvacet, a poskytuje péči pětině všech pacientů v Česku. Výsledky dlouholetých inovací ihned promítá do přístrojového vybavení, takže pacienti středisek NephroCare mají vždy mezi prvními k dispozici nejnovější metody.

 

Jak rozluštit HighVolumeHDF

„Ještě nikdy nebyla dialýza tak bezpečná a účinná jako nyní, kdy nastoupila nová éra tzv. kardioprotektivních metod. Ty odstraňují zplodiny látkové přeměny a ochraňují srdečně cévní systém. Klasickou hemodialýzu jsme nahradili hemodiafiltrací a především její nejnovější variantou, tzv. HighVolumeHDF čili vysokoobjemovou hemodiafiltrací,“ uvádí MUDr. Michaela Ságová, medicínská manažerka NephroCare.

 

Úspornější léčba

Ředitel společnosti Fresenius Medical Care Ing. David Prokeš vidí v nejmodernějších technologiích další prostor pro zlepšování kvality života pacientů a dodává: „Metoda vysokoobjemové hemodiafiltrace má sice vyšší pořizovací náklady, ale z pohledu celkové finanční náročnosti léčby jde o metodu mnohem úspornější oproti jiným metodám. V našich centrech proto metodou HighVolumeHDF léčíme téměř 100 % pacientů.“

 

Méně bolestí i méně léků

Co metoda HighVolumeHDF pacientům přináší?  Snižuje spotřebu léků i nutnosti hospitalizace.  Přináší lepší toleranci léčby spočívající v omezení svalových křečí, bolestí hlavy, pocitu nevolnosti a poklesu krevního tlaku. Metoda snižuje kardiovaskulární úmrtnost o 33 %, úmrtnost v důsledku infekčních komplikací o 55 %  a riziko vzniku mozkové mrtvice klesá o 66 %.