Jak se žije ve Spojených arabských emirátech. Zajímavosti, které se nikde jinde nedočtete!

Spojené arabské emiráty. Trochu jiný svět.

Spojené arabské emiráty, Dubaj. Jeden ze symbolů moderní Dubaje - hotel Burj Al Arab.

Snad nikde jinde na světě se neprolíná vzdálená minulost s dalekou budoucností jako právě ve Spojených arabských emirátech a hlavně v Dubaji, multikulturním supermoderním městě s umělými ostrovy, nejvyšším mrakodrapem na světě a zvuky muezzinů svolávajících muslimy k modlitbám. Jak se v tomto zdánlivě rozporuplném světě žije lidem, domácím Emiráťanům i cizincům, kteří tvoří většinu obyvatel nejen Dubaje ale Emirátů vůbec? Posuďte sami.

roce 1960 byla v SAE objevena ropa a to zásadně změnilo život v této oblasti. První ropa byla vyvezena z Abu Dhabi v roce 1962. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, tehdejší vládce emirátu Abu Dhabi, začal stavět domy a silnice, budovat školy a nemocnice. O občany své země pečoval s láskou a záleželo mu na tom, aby se jim v jejich zemi dobře žilo. Pro nás věc téměř nepochopitelná a neznámá!  Když se například brali dva Emiráťané, dostali darem krásný nový dům a 70 000 dirhamů (asi 420 000 Kč) do začátku. Sheikh Zayed ale myslel i na přistěhovalce z chudých zemí, kteří tu hledali práci. Právě oni totiž stavěli tyto domy a měli tak práci, peníze i slušný život a spokojeni byli nakonec všichni. Jeden druhého totiž potřebovali.

Druhým velmi osvíceným člověkem byl vládce emirátu Dubaj, Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, který pečoval o svůj lid podobně jako Sheik Zayed v Abu Dhabi.

Oba panovníci se rozhodli spojit a vytvořit unii mezi emiráty Dubaj a Abu Dhabi. Poté nabídli vládcům okolních 5 emirátů, aby se k nim přidali. 2.prosince 1971 se k nim připojily čtyři emiráty a vznikly tak Spojené arabské emiráty. Pátý emirát, který se k nim měl přidat, Ras Al Khaimah, se připojil na počátku roku 1972. Prvním prezidentem se stal všemi milovaný a uctívaný Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ten měl několik žen a dětí. V muslimských zemích ale není slušné mluvit o tom, kolik má manželek a kolik dětí, vyznělo by to jako vychloubání.

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, zemřel v listopadu 2004. Novým prezidentem SAE byl zvolen jeho nejstarší syn, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

V lednu 2006 zemřel premiér Spojených arabských emirátů a vládce emirátu Dubaj Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Novým vládcem Dubaje a premiérem SAE se stal korunní princ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Spojené arabské emiráty. Vládcové.
Spojené arabské emiráty. Vládcové.

Od roku 1972 začal díky prodeji ropy rychlý a mohutný rozvoj celých Spojených arabských emirátů. V zemi našly práci tisíce lidí hlavně z Indie, Pákistánu, Egypta, Srí Lanky. Dnes žije jenom v Dubaji asi 220 různých národností a cizinci tvoří asi 95% jeho obyvatel. Emiráťanů je tu jen cca 5 %.

Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, nákupní centrum.
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, nákupní centrum.

Můžeme jim závidět, jak vedle sebe v tomto kosmopolitním městě žijí všichni v míru, klidu, pohodě, vzájemné úctě a respektu. Dubaj dnes patří k nejbezpečnějším místům na světě. Říká se, že když necháte na zemi ležet peněženku, najdete ji tam i za týden. Je tu čisto, nikdo nic úmyslně neničí, domy nejsou posprejované. Všichni si váží práce druhých i toho, co si sami v tomto vyprahlém kusu země vybudovali. Nejsou tu rasové nepokoje. Co tu naopak dokonale funguje, jsou přísná pravidla pro domácí obyvatelstvo i pro ty, kteří tu chtějí žít. Především musí dodržovat zvyky a zákony země, do které přišli. Například pokud by někdo něco ukradl, přijde o ruku. Zřejmě to funguje dokonale, neboť jsme tam jednoruké jedince neviděli.

Spojené arabské emiráty, emirát Ras Al Khaimah.
Spojené arabské emiráty, emirát Ras Al Khaimah.

V emirátech žádný cizinec nemůže žít na úkor ostatních z nějakých sociálních dávek a nepracovat. Pokud přijede do země, musí si do jednoho měsíce najít práci, jinak musí odjet. Podmínkou pro život v SAE je mít práci, řádně a dobře pracovat, slušně se chovat. Takoví příchozí jsou tu vítáni. Cizinci podmínky znají, respektují, dodržují je a všem se tu žije dobře.

Spojené arabské emiráty. Plavky pro arabskou rodinu.
Spojené arabské emiráty. Plavky pro arabskou rodinu.

A jak se žije Emiráťanům ve vlastní zemi? Určitě skvěle. Jejich vládcové si především nesmírně váží svého lidu a chtějí, aby se jim ve vlastní zemi slušně žilo, a na druhé straně jsou za to svým lidem milováni.

Je tu bezplatné školství, 90 % obyvatel má vysokoškolské vzdělání – muži i ženy. Váží si tady starších lidí, což je u nás věc nevídaná a už téměř zapomenutá. Ve věku  50 let se odchází do důchodu. Aby se pak starší lidé necítili vyčleněni ze společnosti, mohou si vybrat kteroukoliv domácí i zahraniční vysokou školu a odjet studovat. Šejkové vše zaplatí a dotyčnému dále doma běží i plat.

Spojené arabské emiráty, Dubaj.
Spojené arabské emiráty, Dubaj.

Emiráťané bydlí ve velkých domech obklopených rozlehlými zahradami. Bydlení v mrakodrapech je neláká, ty jsou určeny pro cizince.

Spojené arabské emiráty, Moře a pláže emirátu Ras Al Khaimah.
Spojené arabské emiráty, Moře a pláže emirátu Ras Al Khaimah.

Pokud se manželé rozvedou a je jedno, kdo podal žádost o rozvod, automaticky připadne celý majetek ženě a muž musí platit alimenty nejen na děti, ale i na bývalou manželku. Děti do 10 let zůstávají s matkou, pak se mohou samy rozhodnout, s kým budou chtít žít.

Spojené arabské emiráty. Abu Dhabi, mešita šejka Zayeda.
Spojené arabské emiráty. Abu Dhabi, mešita šejka Zayeda.

Emiráty jsou stále tradiční muslimskou zemí, kde se dodržují pravidla stará stovky let. Malé holčičky si smí hrát s chlapci tak do věku 8 let, pak musejí žít odděleně, i pokud jsou to sourozenci. Chlapec s dívkou nesmí promluvit ani zůstat o samotě, vždy musí být přítomen někdo z dospělých. Sňatky svých dětí většinou domlouvají rodiny mezi sebou.

V SAE uvidíte poměrně hodně mladých žen a dívek zcela zahalených. Je to prý jen na jejich rozhodnutí, jestli chtějí takto chodit nebo ne. Také je to dáno tím, jak silně tradiční je muslimská rodina, ze které pochází. Žen si tady váží, je jich podstatně méně než mužů, a pokud jim nevadí, že nemají stejná práva jako muži, prožijí poměrně bezstarostný život v pohodlí, luxusu a nadbytku.

Spojené arabské emiráty. Žena v tradičním muslimském oděvu.
Spojené arabské emiráty. Žena v tradičním muslimském oděvu.

Dubaj je tolerantní město, nikoho nepobořuje, pokud jde žena po ulici v kraťasech nebo minisukni. Ale každý slušný člověk, který tu pobývá byť jen jako turista, by měl ctít tradice a kulturu dané země a podle toho se tam také chovat a oblékat.

Spojené arabské emiráty, Dubaj. Nákupní centrum Dubaj Mall.
Spojené arabské emiráty, Dubaj. Nákupní centrum Dubaj Mall.
Spojené arabské emiráty, Dubaj. Nákupní centrum Dubaj Mall.
Spojené arabské emiráty, Dubaj. Nákupní centrum Dubaj Mall.

Když jsme odjížděli z emirátů, říkali jsme si, že by určitě nebylo špatné, kdyby si evropští i naši politici vzali příklad z toho, jak by jednou multikulturní společnost mohla fungovat i na starém kontinentu, kde západní příliš demokratický a (pseudo)humanistický model pomalu přestává být pro mnoho Evropanů akceptovatelný. Přitom je to tak jednoduché – cizinci by měli ctít a přijmout zákony země, do které přichází, poctivě pracovat, slušně žít a respektovat kulturu, zvyky a tradice státu, ve kterém se chtějí usadit. Potom by je Evropané jistě přijali za své dobré sousedy a bylo by jim jedno, kde byl jejich původní domov. Je to osvědčený a vyzkoušený model, jak vedle sebe v míru, klidu a vzájemné toleranci mohou žít domácí obyvatelé i lidé mnoha dalších národností. Bez nepokojů, rasových konfliktů a ke spokojenosti všech.

Spojené arabské emiráty, Dubaj. Jeden ze symbolů moderní Dubaje - hotel Burj Al Arab.
Spojené arabské emiráty, Dubaj. Jeden ze symbolů moderní Dubaje – hotel Burj Al Arab.

1 Trackback / Pingback

  1. Tip na akční letenky od Emirates. | Velké Ucho

Komentáře nejsou povoleny.