8 nejčastějších otázek a odpovědí lidí bez práce, kteří pobírají státní podporu.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT, když jste vedeni na úřadu práce jako nezaměstnaní a dostáváte podporu? Je opravdu důležité všechno pořádně nastudovat, neboť jak jistě víte, NEZNALOST NEOMLOUVÁ! Lidé se nejčastěji ptají, kolik dostanou peněz a jak dlouho. Důležité je ale také vědět, jestli si můžete přivydělat, aniž byste o podporu přišli nebo to, jestli musíte vzít práci, kterou vám na úřadě nabídnou, ale vám se z nějakého důvodu do ní nechce.

Tady jsou otázky, na které byste měli znát odpověď. A to ještě dříve, než o zaměstnání přijdete a půjdete na úřad práce.

Kolik bude činit podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho vám ji budou vyplácet?

Výše podpory vám bude vypočítána z průměrného měsíčního čistého výdělku, který jste pobírali v posledním zaměstnání v posledních dvou letech. U OSVČ se výše podpory stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu. První 2 měsíce bude výše podpory 65%, další 2 měsíce 50% a zbývající doba pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Jak dlouho budete podporu dostávat?

Do 50 let je to 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Jak to je se zdravotním pojištěním po tuto dobu?

Za dobu evidence na úřadu práce ji za vás platí stát.

Jak je to se sociálním pojištěním?

To vám hrazeno nebude, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítá jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti.

Co je to „vhodná práce“ a musíte vzít každou, kterou vám úřad práce najde?

Důležité je, abyste přesně formulovali, jakou práci byste chtěli vykonávat a pracovníci úřadu práce se vám ji budou snažit najít podle vašich požadavků. Budou se vám snažit vybrat takové zaměstnání, na které máte kvalifikaci, schopnosti i zdravotní způsobilost. Měli by přihlížet i na dosažitelnost z vašeho místa bydliště.

Počítejte ale s tím, že vás můžou poslat i na místo, které se vám nebude líbit. Co dělat? Pokud odmítnete zaměstnání, které by pro vás bylo vhodné, a neuvedete vážný důvod, můžete být vyřazeni z evidence. Vždy si tedy dobře promyslete důvody, jinak byste mohli přijít o podporu.

Jste v evidenci úřadu práce. Můžete si zároveň i něco přivydělat?

Ano, ale váš měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Můžete být v pracovním poměru a provádět práci na dohodu o pracovní činnosti. Musíte tuto skutečnost oznámit na úřadu práce.

Můžete brát podporu v nezaměstnanosti a zároveň si něco přivydělat?

Ne, tohle už možné není. Pokud budete pobírat i sebemenší plat, podpora vám už vyplácena nebude. Ale je možné podporu pozastavit a po skončení třeba krátkodobé brigády na ni opět navázat.

Co dělat v případě, že jste si práci v době evidence našli sami?

Nejpozději do 8 kalendářních dnů musíte oznámit úřadu práce, že jste nastoupili do zaměstnání.

Přečtěte si také tyto dva články s tématem ztráty zaměstnání, informace se vám zaručeně budou hodit! Najdete je TADY a TADY.