100 let slaví Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí

Jedno z předních českých zdravotnických pracovišť, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, slaví sté jubileum. Má se čím pochlubit. Podařilo se mu vybudovat vysoce specializovaná oddělení, která poskytují péči na světové úrovni. Patří k nim rovněž Centrum fetální medicíny a neonatologické oddělení.

Od začátku nového tisíciletí se počet porodů v Podolí zvýšil o téměř 110 % a počet ošetřených novorozenců zaznamenal 75% nárůst. Každý 20. novorozenec přijde v Česku na svět právě v Podolí.  Jen za loňský rok se tu narodilo 5330 dětí, z toho 162 dvojčat, což je nejvíce dvojčat ze všech 94 porodnic v celé České republice. Unikátní byl také porod paterčat, která se v Ústavu pro péči o matku a dítě narodila v červnu 2013 a přitáhla pozornost médií z celého světa. Každým rokem se tu v průměru narodí i 500 novorozenců s porodní váhou pod 2500 gramů a 135 novorozenců s hmotností dokonce pod 1500 gramů.

Unikátní operace

V uplynulém desetiletí prošel ústav významnými změnami. „Za poslední dekádu se nám podařilo vybudovat několik specializovaných pracovišť, která jsou zárukou péče na nejvyšší možné úrovni,“ uvádí ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Největší zásluhu na zvýšení kvality poskytované péče má Centrum fetální medicíny. Je jedním ze tří vysoce specializovaných evropských pracovišť a jako jediné ve střední Evropě provádí operace nenarozených dětí s vývojovými vadami uvnitř těla matky. Od počátku existence v roce 2012 v Podolí uskutečnili již 27 těchto operací. „K těmto obtížným zákrokům prováděným unikátní laserovou metodou přistupujeme ve výjimečných případech, kdy hrozí ohrožení zdraví a života nenarozených dětí a matky,“ uvádí doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., vedoucí Centra fetální medicíny. Vysoce specializované centrum umožňuje léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami pomocí operací přímo v těle matky. První operace centrum uskutečnilo pod dohledem prof. Jana Depresta z belgické Univerzitní nemocnice v Lovani, jejíž pracoviště se řadí k předním centrům fetální medicíny v Evropě.

Originální programy

Ústav vyvinul několik originálních léčebných programů. „Na našem pracovišti umíme léčit následky vrozené brániční kýly i onemocnění sítnice nedonošených dětí. Zaměřujeme se také na časnou rekonstrukci rozštěpových vad,“ představuje specializaci doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického oddělení.  Malým pacientům tu poskytují individuální péči, která příznivě ovlivňuje jejich psychomotorický vývoj, zkracuje dobu, kdy jsou připojeni na podporu dýchání, a přispívá k rychlejšímu zlepšení jejich zdravotního stavu.

Specializovaná péče

Pražské sanatorium vzniklo v Podolí před sto lety z popudu významné postavy českého lékařství, chirurga a rentgenologa prof. MUDr. Rudolfa Jedličky. „Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení. Na tento cíl se v našem působení snažíme navázat i my,“ uvádí ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Zdejší tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů pečuje nejen o ženy během těhotenství a porodu. Poskytuje také komplexní a vysoce specializovanou péči včetně onkogynekologie (nádorová onemocnění ženských pohlavních orgánů), senologie (zhoubná a nezhoubná onemocnění prsní žlázy) a urogynekologie (poruchy držení moči, stolice a sexuální dysfunkce).

Více informací najdete na www.upmd.cz.