Vymyslela teorii relativity žena?

Celý vědecký svět už bezmála století vede vášnivé debaty, jestli opravdu vymyslel teorii relativity Einstein sám nebo to byla jeho geniální žena.

 

Přímé důkazy neexistují, ale určitou indicií zůstává, že Einstein své první ženě Mitze věnoval celou finanční odměnu po převzetí Nobelovy ceny. Spisovatelka Marie Benedictová se ve své knize Einstein & Einstein pokusila o vykreslení jejich společného života. Je to příběh o fascinující inteligentní ženě, nadané matematičce a fyzičce, která žila ve stínu svého muže a je pravděpodobně spoluautorkou jeho teorie relativity.

EinsteinJejich životní příběh začal v roce 1896, kdy přišla Mileva Marićová zvaná Mitza do Curychu. Jednadvacetiletá dívka z malého srbského městečka se zapsala ke studiu fyziky na prestižní Polytechnice v době, kdy vzdělávání žen bylo ještě naprostou výjimkou. Ženy se tehdy věnovaly domácnosti a výchově dětí a bylo to něco nevídaného, že by dívka studovala. Mitza se na každém kroku setkávala s opovržením, ponižováním a nepřátelstvím. V době studií se seznámila se svým spolužákem Albertem Einsteinem, který ji nakonec ji přesvědčil, aby se stala jeho ženou.

V oficiálním životopise Alberta Einsteina se dočteme, že byla Einsteinovi oddanou ženou a příkladnou matkou tří dětí. Jakou roli sehrála Mitza v Einsteinově vědecké a průkopnické práci, včetně slavné teorie relativity? Nebyla to snad dokonce ona, kdo položil matematický základ objevu?

  • Einstein & Einstein
  • Vydalo nakladatelství Metafora v roce 2017
  • 272 strany, 299 Kč

Velké ucho doporučuje!