Chřipka, očkování a rizikové skupiny.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by měly být proti chřipce očkovány tři čtvrtiny populace z takzvaných rizikových skupin, přitom u nás jde jen asi o 20 procent. Komu se očkování doporučuje v první řadě a nejste to náhodou i vy?

Nejefektivnější ochranou proti chřipce je očkování. U některých lidí je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ostatním na něj přispívají zdravotní pojišťovny v rámci různých benefitních programů.

Rizikové skupiny

Chřipka není jen rýmička, zvýšené riziko představuje až pro 2,5 miliónu obyvatel České republiky. Což znamená, že chřipka u nich může způsobit vážné zdravotní komplikace, a někdy je i ohrozit na životě. Do rizikových skupin patří senioři ve věku nad 65 let a dále chronicky nemocní: astmatici, diabetici, pacienti s plicními chorobami, s nemocnými ledvinami či játry, lidé po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk, s chronickou anémií či cystickou fibrózou i osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunity.

Řečí čísel

„ V České republice v důsledku chřipky ročně zemře 1500 – 2000 osob, což je 2 – 3 x více než při dopravních nehodách. I přes alarmující statistiky je proočkovanost v ČR nízká a zaostáváme v ní za vyspělými zeměmi,“ uvádí MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.
Prospěšnost očkování u rizikových skupin potvrzují statistiky. Astmatici mají proti běžné populaci až 120 x větší riziko úmrtí na chřipku, přitom očkování u nich snižuje výskyt této nemoci až o 89 procent. U astmatických dětí pak eliminuje vznik akutních záchvatů o 41 procent.
K nákaze jsou mnohem náchylnější také diabetici. Během chřipkové sezóny mají až 6 x vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Rovněž platí, že u více než poloviny pacientů s diabetem druhého typu ve věku 18 – 64 let dokáže zabránit případné hospitalizaci.
Ani kardiaci by neměli chřipku podceňovat, ve srovnání se zdravými lidmi je ohrožuje na životě 52 x více. Přitom díky očkování se u nich může snížit výskyt cévních mozkových příhod a také počet infarktů myokardu.
A lidé s poruchami ledvin? Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob chřipka objevuje v menší míře, jsou méně často hospitalizování a rovněž u nich se snižuje míra úmrtnosti.

Kdy se nechat očkovat

Nejvhodnější doba právě začíná, očkovat byste se měli nechat od září do konce listopadu, před příchodem chřipkové epidemie. Ta obvykle propuká v prosinci a vrcholí v únoru. Tělo si vytvoří protilátky proti onemocnění během 14 dnů po aplikaci vakcíny.
„Složení vakcín se každý rok na základě doporučení expertů WHO mění, aby obsahovaly ty kmeny chřipkového viru, které cirkulují v populaci. V ČR se doposud užívaly trivalentní vakcíny, které účinkují proti třem různým typům chřipkového viru. Od letošního roku však bude na českém trhu k dispozici nová tetravalentní vakcína, která je účinná proti čtyřem typům viru a zajistí tak očkovaným ještě širší ochranu proti chřipce,“ doplňuje MUDr. Kynčl.